Печелете повече за съдържанието, което публикувате в мрежата

Вашите читатели/зрители, които използват Brave Browser, могат да допринесат за вас, докато сърфирате в мрежата чрез Brave Rewards. Просто се регистрирайте като проверен създател на съдържание на Brave Rewards, за да започнете да събирате своите награди.

Вие създавате съдържание, а ние ще ви платим.

Brave Rewards ви помагат да печелите повече за това, което правите най-добре, и да върнете част от тези приходи, загубени, когато вашите зрители използват блокиране на реклами. Получете плащане директно от вашата аудитория за съдържанието ви, вместо да разчитате на приходи от реклама.

0 Коментари